Vaihda virtaa
etusivu | sivukartta | yhteystiedot

Millaista energiantuotantoa tuet?

Vaikuta konkreettisesti ympäristöön - vaihda vihreään sähköön!

Vaihda virtaa -kampanjan tarkoituksena on antaa sinulle mahdollisuus vaihtaa sähköön, joka on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.

Vihreään sähköön vaihtaminen on mahdollista kaikille asuinpaikasta riippumatta. Se ei ole vaikeaa, eikä edes kallista.

Irtisanoudu omalla sähkölaskullasi kestämättömästä energiantuotannosta!

*********

repowermap 

*********

98 % suomalaisista ostaa epäekologisesti tuotettua sähköä

*********

Vihreän sähkön uutisia:

*********

28.7.2014

Aurinkosähköbuumi -NYT!

Aurinkosähkö sopii niin mökille kuin kerrostaloon. Aurinkopaneelien hintakehitys on ollut huimaa lähivuosina. Paneelien hinta on tippunut viidessä vuodessa 60-70 prosenttia. Aurinkosähköbuumi on käynnissä ympäri maailmaa – myös Suomessa. 

Lue lisää tietokirjailija ja energia-asiantuntija Janne Käpylehdon blogitekstistä ilmasto.org-sivustolla.

*********

30.6.2014

EU:n vuoden 2013 uudesta energiantuotannosta yli 70 prosenttia uusiutuvaa energiaa

Nykyisin maailman energiankulutuksesta noin viidesosa täytetään uusiutuvalla energialla. Vuoden 2013 aikana käyttöön otetusta uudesta energiantuotanto-kapasiteetista yli puolet, 56 prosenttia, oli uusiutuvan energian tuotantoa.

Uusiutuvan energian vuosikatsaus Renewables 2014 Global Status Report julkaistiin kesäkuussa 2014. Raportti osoittaa, että määrällisesti eniten uusiutuvaa energiaa tuotetaan Kiinassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kanadassa ja Saksassa. Kiinan vuoden 2013 uudesta energiantuotanto-kapasiteetista uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan tuotannon osuus oli suurempi kuin fossiilisiin tai ydinvoimaan perustuvan tuotannon. EU:n alueella vuoden 2013 uudesta energiantuotantokapasiteetista yli 70 prosenttia (72 %) oli uusiutuvaa energiaa. Tuulivoimalla tuotettiin vuonna 2013 yli 30 % Tanskan sähköntarpeesta ja yli 20 % Espanjan sähköntarpeesta, Italiassa puolestaan aurinkosähköllä tuotettiin melkein 8 % koko vuoden 2013 sähköntarpeesta. Raportin mukaan vuonna 2013 arviolta 6,5 miljoonaa ihmistä työskenteli uusiutuvan energian parissa suoraan tai välillisesti.

Vuonna 2013 asennettiin maailmassa ensimmäisen kerran enemmän aurinkosähkökapasiteettia kuin tuulivoimakapasiteettia. Vuoden 2013 uudesta uusiutuvan energian tuotannosta kolmasosa oli aurinkosähköä. Aurinkosähkökapasiteettia lisättiin eniten Kiinaan, jonne asennettiin noin kolmasosa maailman uudesta aurinkosähkökapasiteetista. Seuraavaksi eniten aurinkosähköä asennettiin Japanissa ja Yhdysvalloissa.

Tekemistä uusiutuvan energian edistämisessä on paljon, mutta uusia ennätyksiäkin syntyy jatkuvasti. Esimerkiksi uusiutuviin energianlähteisiin perustuva sähköntuotanto kasvoi maailmassa kahdeksan prosenttia vuoden 2013 aikana. Kehitysmaat ovat uusiutuvan energian edistämisessä edistyksellisempiä kuin teollisuusmaat. Teollisuusmaissa uusiutuvan energian etenemistä haittaa energiapolitiikan epävarmuus. Maat, jotka bruttokansantuotteeseen suhteutettuna investoivat eniten uusiutuvan energian lisäämiseen olivat vuonna 2013 Uruguay, Mauritius ja Costa Rica.

Lue lisää raportista Renewables 2014 Global Status Report.

*********

8.5.2014

Kiinan ilmansaasteet johtamassa kunnianhimoisiin ilmastopäästövähennyksiin

Ilmansaastekriisi on kääntänyt parissa vuodessa Kiinan hiilenkulutuksen - ja samalla maailman ilmastopäästöjen - kehitysnäkymät päälaelleen. Kiinassa on vielä paljon tehtävää, mutta jo nyt voidaan sanoa, että mahdollisuudet maailman päästöjen taittamiseen tämän vuosikymmenen aikana ovat parantuneet dramaattisesti.

EU:n ja muiden suurten päästäjien tulisi viimeistään nyt unohtaa Kiinan käyttäminen tekosyynä omalle viivyttelylle, sillä nyt niiden toimet voivat todella riittää maailman päästöjen kääntämiseen laskuun. Näin kirjoittaa Greenpeacen kansainvälisessä kivihiilikampanjassa ilmansaastekysymysten kanssa työskentelevä Lauri Myllyvirta ilmasto.org-sivuston puheenvuorossa.

Lue lisää Savuinen kevät-puheenvuorosta ja raportista The End of China’s Coal Boom.6 Facts You Should Know. Greenpeace 2014. 

*********

6.4.2014

Energia-alan kestävän kehityksen foorumi valitsi Vuoden ilmastoteoksi 2014 Oulun Sähkönmyynti Oy:n Farmivirran

Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa uusiutuvilla energianlähteillä, kuten puulla, vedellä, tuulella ja auringolla. Oulun Sähkönmyynti ostaa tällaisen kotitaloustuottajan omasta käytöstä ylijäävän sähkön ja myy sen eteenpäin Farmivirtana. Ensimmäiset tuottaja- ja ostajasopimukset on jo tehty.

Konsepti on ainutlaatuinen ja vaihtoehtoinen tapa energiatoimialalla Suomessa. Oulun Sähkönmyynti mahdollistaa palvelun, jossa pientuottaja itse hinnoittelee myyntiin tuottamansa sähkön. Kuluttaja voi ostaa ensimmäistä kertaa toisen kuluttajan tuottamaa sähköä, ja tukea hajautettua energiantuotantoa.

Lue lisää Oulun Sähkönmyynnin sivuilta  ja Tekniikka ja Talous-lehden artikkelista


*********

19.3.2014
Tuonnin sijaan kotimaista energiaa, ehdottavat professorit

Energia-alan ykköstutkijoiden ryhmä vaatii, että Suomi luopuisi turhasta tuontienergiasta ja investoisi sen sijaan kotimaiseen energiantuotantoon. Professoriryhmä osoittaa, että uuden energiapolitiikan suuntaa pitää hakea uusiutuvista energialähteistä ja energiatehokkaista ratkaisuista.

Energiantuotantoon kuluu reippaasti rahaa. Esimerkiksi vuonna 2012 Suomessa käytettiin 8,5 miljardilla eurolla ulkomailta tuotuja energiatuotteita. Summa vastaa yli neljä prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Oikeilla poliittisilla päätöksillä tämä miljardikysyntä voitaisiin suunnata Suomeen, arvioi professorityöryhmä Kasvua ja työllisyyttä uudella energiapolitiikalla -raportissa. Professorityöryhmän ehdottaa Suomeenkin uutta energiapolitiikkaa, jossa energiaa tarkastellaan kansakunnan kokonaisedunkannalta.

Energiaratkaisujen kotimaisuus vaikuttaa suoraan työllisyyteen ja kasvuun, vaihtotaseeseen, energiateknologian vientiin ja yritysten kilpailukykyyn. Professorit näkevät uuden energiapolitiikan resurssien olevan puu- ja maatalouspohjaisessa bioenergiassa, tuulienergiassa, lämpöpumpuissa ja aurinkoenergiassa.  Energia-alan ja energiapolitiikan kärkiosaajiin kuuluvien 11 professorin kirjoittama raportti julkaistiin 26.2.2014. 

Lue lisää julkaisutiedotteesta.

*********

12.2.2014

Suomen suurin aurinkopaneelien yhteistilaus edennyt toteutukseen HINKU-kunnissa

Suomen suurimman aurinkopaneelien yhteistilauksen toimitukset ovat käynnissä. Aurinkopaneelit asennetaan neljän HINKU-kunnan (Hiilineutraalit kunnat -verkoston kunnan) kiinteistöihin Padasjoelle, Laitilaan, Mynämäelle ja Maskuun sekä noin 20 yksityishenkilölle. Tilaukseen kuuluu yhteensä kolmekymmentä 2-7 kW:n aurinkosähköjärjestelmää ja sen arvo on noin 240 000 euroa.

Padasjoella paneelit tulevat terveyskeskuksen katolle. Laitilassa paneelit asennetaan päiväkodin ja kaupunginviraston katolle. Kaupunginviraston sähkönkulutusta voi seurata rakennuksen aulassa olevasta näyttötaulusta. Mynämäellä on suunniteltu kahta 2 kW:n järjestelmää Laurin koulun ja lukion katoille. Järjestelmiä on tarkoitus hyödyntää opetuksessa. Masku on hankkimassa kunta-asiakkaista suurinta 5,5 kW järjestelmää ja se on tulossa virastotalon katolle.

Lue lisää Suomen ympäristökeskuksen tiedotteesta.

*********

24.1.2014
Pakkasella ei ole tuuletonta 

Suomessa tuotetaan eniten tuulivoimaa kylminä talvikuukausina, jolloin myös energiankulutus on suurinta. Yleinen harhaluulo tyynistä pakkaspäivistä ei pidä paikkaansa, etenkään modernien tuulivoimaloiden napakorkeudella 100-140 metrissä. Suomen tuulipuistossa onkin tuotettu sähköä hyvillä tehoilla kuluvan pakkasjakson aikana. Vaihtelua tuulisuudessa on ympäri vuoden, mutta täysin tuuletonta on harvoin. Fingridin tehonseuranta ei kerro koko kuvaa asiasta, sillä mukana on toistaiseksi vain osa maamme tuulivoimaloista.

Lue lisää Suomen Tuulivoimayhdistyksen tiedotteesta.


*********

31.12.2013 
Jepualla edetään biokaasulla kohti energiaomavaraisuutta

Jepuan kylässä Uusikaarlepyyssä on Suomen uusin biokaasulaitos. Kaikkiaan Suomessa on Suomen Biokaasuyhdistyksen tilastojen mukaan vuoden 2013 loppuun mennessä lähes 100 biokaasulaitosta. Jepuan laitoksessa yhteismädätetään monenlaista jätettä ja tuotetaan liikennebiokaasua, sähköä, lämpöä ja lannoitteita. Biokaasun tuottaminen on ratkaissut energia-, jäte- ja hajupulmia ja lisäksi luonut työpaikkoja.

Lue lisää Jepuan biokaasulaitoksesta ja biokaasun tuottamisesta maatilalla.

*********

16.11.2013
EU:n ilmasto- ja energiapaketti on edistänyt aurinkoenergiaa ja hiilivoimaa

EU:n ilmasto- ja energiapaketti on edistänyt aurinkoenergiaa ja hiilivoimaa, kirjoittaa WWF:n ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas ilmasto.org-sivuston Varsovan ilmastokokousta seuraavassa blogissa. Sivusto ilmasto.org on ympäristö- ja kehitysjärjestöjen yhteinen ilmastovaikuttamisen sivusto.

Ilmasto- ja energiapaketti sisältää kolme osaa: kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisen, uusiutuvan energian lisäämisen ja energiatehokkuuden parantamisen. Vuoden 2008 päätöksillä on ollut huomattavia vaikutuksia energiamarkkinoihin. Valitun linjan ansiosta esimerkiksi aurinkopaneelien kysyntä on kasvanut selvästi EU-maissa, etenkin Saksassa ja Italiassa. Toisaalta EU:ssa on viime vuosina tapahtunut myös alkuperäisten tavoitteiden kanssa täysin vastakkaista kehitystä. Kivihiileen investoimisesta on tullut kannattavaa.

Lue lisää ilmasto.org-sivustolta.

*********

30.10.2013 Pahoittelemme kovasti: tekninen vika jumitti tarjouspyyntöjä nettisivuiltamme, tilanne nyt korjattu

Keskiviikkona 30.10.2013 havaittiin nettisivujemme vaihdavirtaa.net kautta sähköyhtiöille syys- ja lokakuussa lähetettyjen tarjouspyyntöjen jumittuneen "jonoon". Vika korjattiin ja tarjouspyynnöt lähtivät sähköyhtiöille keskiviikkona 30.10.2013. Jos olet tehnyt tarjouspyynnön tuolloin ja ihmetellyt, että miksi et saa yhtiöiltä tarjouksia ja vastauksia, niin vika oli meidän vaihdavirtaa.net-nettisivujen, ei yhtiöiden. Pahoittelemme kovasti! Tilanne on nyt korjattu ja tarjoukset lähtevät sähköyhtiöille tuttuun tapaan oitis, kun tarjouspyyntölomakkeen lähettää. Lisätietoja: Riitta Savikko, puh: 040-8343997, tiedotus(at)vaihdavirtaa.net.

*********

8.10.2013

Lumituuli rakentaa uuden voimalan - nyt riittää sähköä uusille osakkaille!

Lumituuli kerää osakeannilla pääomia uusiin tuulivoimainvestointeihin 27.8.2013–28.2.2014 välisenä aikana.

Lumituulen sähkö tulee ainoastaan omasta tuulivoimasta ja tuotot käytetään yhtiöjärjestyksen määräyksen mukaisesti ensisijaisesti tuulivoiman rakentamiseen. Vihreässä sähkössä tärkeintä on se, kenelle sähköstä maksaa. Lumituulen sähkö on tuotettu ainoastaan tuulivoimalla – muuta tuotantoa yhtiöllä ei ole.

Lumituuli kehittää tällä hetkellä useita tuulivoimalahankkeita, joista pisimmällä ovat Iin Laitakarin tuulivoimalan rakentaminen (valmis 2013 lopussa) ja Lumijoen voimalan uusiminen (alkaa aikaisintaan 2014).Yhtiö myös selvittää tuulivoimalan rakentamista Helsinkiin.

Lumituulella tulee siis olemaan paljon uutta sähköä myytäväksi osakkailleen. Tule mukaan! Osakkeita voivat merkitä niin vanhat osakkaat kuin uudetkin. Yksi osake maksaa 265 euroa ja tarjolla on 4000 B-osaketta. Jokaisella osakkeella saa ostaa Lumituulen osakassähköä 500 kWh vuodessa hintaan 6,00 snt/kWh (hallitus voi muuttaa sähkön hintaa). Mahdollisen ylimenevän osuuden myy Ekosähkö.

Lue lisää Lumituuli Oy:n sivuilta.

*********

14.9.2013

Hyvän tuulen paikka! -julkaisu tarjoaa lisätietoa tuulivoimasta

Suomen Tuulivoimayhdistys on julkaissut kattavan tietopaketin tuulivoimasta. Julkaisu kertoo mm. perustiedot tuulivoimasta ja tuulivoimahankkeen etenemisprosessista. Julkaisusta löytyy myös katsaus tuulivoimaloiden hyödyistä ja haitoista sekä tuulivoimaan liittyviä faktoja ja fiktioita. Jo kuvituksenkin vuoksi kannattaa vilkaista tätä opasta. Tervetuloa tutustumaan tuulivoimaan!

Lue lisää: Hyvän tuulen paikka! -esite

*********

26.8.2013

Green Campus Lappeenrannassa on vihreiden yliopistokampusten edelläkävijä

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ei pelkästään tutkita vaan myös tuotetaan ja käytetään uusiutuvaa energiaa. Kampusalueelle on rakennettu muun muassa tuulivoimala ja aurinkopaneeleita ja syksyn 2012 aikana rakennetaan lisää aurinkopaneeleita, joiden tuottamaa sähköä käytetään paitsi tutkimukseen myös yliopiston  sähköautojen ja sähköpolkupyörien lataamiseen. Kampuksella on käytettävissä sähkö- ja hybridiauto, sähkömoottoripyörä ja 20 sähköpolkupyörää. Kaikki tämä sai alkunsa vuonna 2011 järjestetystä ideakilpailusta, Yliopistolle rakennetaan parhaillaan ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää.

Lue lisää Green Campus -sivuilta.


*********

22.7.2013

Biomassan kestävää käyttöä käsittelevä kirja: Uusi luonnonvaratalous

Fossiilitalous on jäämässä taakse, ja maailma siirtyy hyödyntämään uusiutuvia luonnonvaroja. Niistä tärkeimpänä pidetään Suomessa metsien, peltojen ja vesien tuottamaa elollista ainesta eli biomassaa.

Uusi luonnonvaratalous -kirja tarkastelee biomassan käytön mahdollisuuksia, rajoituksia ja kestävyyttä eri näkökulmista. Erityisesti korostuu yhteiskunnan, talouden ja ympäristön vuorovaikutus. Riittääkö Suomessa biomassaa kaikkiin kaavailtuihin tarpeisiin, ja onko käyttö kestävää, jos se moninkertaistuu nykyisestä? Miten biomassan hyödyntämistä voi ja tulee säännellä? Voiko biomassasta tulla Suomen talouden uusi veturi? Teos auttaa ymmärtämään biomassaan perustuvan talouden monia ulottuvuuksia ja kytkentöjä, myös yllättäviä kompastuskiviä.

*********

17.6.2013

Väitöskirja: Suomi voisi olla energiaomavarainen

 Koko Suomi voisi olla energiaomavarainen omilla uusiutuvilla energian raaka-aineilla ja muilla energian lähteillä. Tähän viittaa filosofian lisensiaatti Pekka Peuran tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja, mutta vastaavia havaintoja on myös ulkomailta, jopa globaalisti.

Peuran väitöskirja käsittelee siirtymistä rajattomasta kasvusta kestävään energiahuoltoon. Työn näkökulmana on, että toimintatavat syntyvät sosiaalisen valinnan tuloksena eli ihmisten yhteisestä päätöksestä ja vähitellen.

- Voi vain arvailla, millaiset aluetaloudelliset vaikutukset uudella energiahuollon mallilla olisi suomalaiselle maaseudulle, kun kaikki sähkö- ja öljylaskuina ulosvirtaava raha jäisi omalle alueelle, innostuu Peura.

Lue lisää Vaasan Energiainstituutin sivuilta.

*********

26.5.2013

Energiakäänne: Maaseudun talouteen nostetta uusiutuvasta energiasta

"Raha ei kasva puussa, se tulee tuulen mukana", toteaa saksalaisen Lichtenaun pikkukaupungin pormestari Dieter Merschjohann taz-sanomalehden haastattelussa. Lichtenaussa energiakäänne ei voisi juuri konkreettisemmin näkyä: kaupungin alueella pyörivät yli sadan tuulivoimalan roottorit. Tuuli- ja aurinkovoima kattavat jo 120 prosenttia paikallisesta sähkön- ja lähes puolet paikallisesta energiankulutuksesta. Samalla paikallisesta tuulivoimayhtiöstä on tullut kaupungin suurin veronmaksaja.

Energiakäänteen toteuttajina kunnat ovat avainasemassa. Kaavoituksella ja kuntalaisten kanssa käytävällä dialogilla ne rakentavat edellytyksiä sekä uusiutuvan energiantuotannon kasvattamiselle että tarvittaville sähköverkoille. Kunnallisten energiayhtiöiden kautta – joita Saksassa on laskutavasta riippuen 800-1000 kappaletta – kunnat investoivat rakennushankkeisiin suoraan.

Lichtenaun tapaan hyödyt tuntuvat monessa saksalaiskunnassa. Harvaan asutulle, heikosta väestön- ja talouskehityksestä kärsineelle Pohjois- ja Itä-Saksan maaseudulle energiakäänne on tuonut uutta virtaa. Fossiilisiin energianlähteisiin ja ydinvoimaan verrattuna hajautetun energiantuotannon verotulot ja työpaikat jakautuvat kuntiin tasaisemmin.

Lue lisää Sitran Energiakäänne-blogista.

Energiakäänne (Energiewende) on käsite, jolla viitataan Saksan tavoitteeseen rakentaa energiantuotantonsa vuoteen 2050 mennessä uusiutuvien energiamuotojen varaan. Nimenä se on hyvin kuvaava: Fukushiman ydinkatastrofin jälkeen Saksan hallitus teki nopeasti päätöksen luopua ydinvoimasta vuoden 2022 loppuun mennessä. Vaikka kansalaismielipide oli jo aiemmin kääntynyt ydinvoimaa vastaan, olivat poliittiset päätöksentekijät pitäneet siitä tuohon saakka kiinni.

*********

13.4.2013

Suomalaisten energian kulutuksessa tapahtumassa selvä muutos

Suomalaisten energian kulutuksessa on tapahtunut selvä muutos. Kulutuksen kasvu on pysähtynyt, ja uusiutuvilla energiamuodoilla ja ydinvoimalla tuotettu energia on ensimmäistä kertaa ohittanut fossiiliset polttoaineet. Suomen Akatemian Ilmastonmuutos- eli FICCA-tutkimusohjelman tutkijoiden mukaan energian kulutuksen muutokset perustuvat kansallisen tason päätösten lisäksi siihen, että yritykset, kunnat ja kansalaiset ovat oma-aloitteisesti ottaneet käyttöön uusia energiateknologioita.

"Vuonna 2012 fossiilisten polttoaineiden ja turpeen hiilidioksidipäästöt olivat ensimmäistä kertaa selvästi alle vertailuvuoden 1990 tason. Kasvihuonekaasujen vähentämisen aika on siis alkanut", professori Raimo Lovio Aalto-yliopistosta sanoo. Yksi osa energiakäännettä on se, että tuontienergian korvaaminen kotimaisilla energialähteillä parantaa tulevaisuudessa kauppatasetta, luo työpaikkoja ja edistää energiateknologian vientiteollisuutta.

Lue lisää tiedotteesta .

*********

17.3.2013

Suomalaisesta Ekoenergiasta eurooppalainen ympäristömerkki

Suomen luonnonsuojeluliiton perustamasta Ekoenergiasta tulee eurooppalaisten ympäristöjärjestöjen yhteinen, koko mantereen kattava sähkösopimusten ympäristömerkki.

Uuden ympäristömerkinnän myötä vihreän sähkön kuluttajat saavat tulevaisuudessa tarkkaa tietoa siitä, missä ja miten sähkö on tuotettu. EU on ottanut käyttöön sähkölle alkuperätakuujärjestelmän, jonka avulla kuluttaja pystyy jäljittämään luotettavasti ostamansa vihreän sähkön alkuperän. Sääntöjä on kuitenkin noudatettu kirjavasti eri puolilla Eurooppaa.

Lue lisää Ekoenergian sivuilta.

*********

7.2.2013

Energiavisio Suomelle vuoteen 2050

Greenpeace on laatinut skenaarion Suomen energiatulevaisuudesta vuoteen 2050 asti. Skenaario osoittaa, että Suomen tarvitsema energia voidaan tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä ja ilmastopäästöt voidaan laskea murto-osaan nykyisestä.

Vuonna 2050 tuotetaan sekä sähköstä että lämmöstä 94 % uusiutuvilla energialähteillä. Sähköstä 49 % tuotetaan niin sanotuilla "uusilla" uusiutuvilla eli tuulella ja auringolla. Malli osoittaa, että ilmastopäästöjä voidaan leikata 93 % vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Lue lisää Energiavallankumous-raportista.

*********

9.1.2013

Kuopion nollaenergiatalo tuotti sähköä muillekin

Kuopion opiskelija-asuntoyhtiö Kuopaksen nollaenergiatalon sähkön ja lämmön tuotanto on yltänyt lähes tavoitteeseensa. Joka kuukaudelle määritellyt tavoitteet ylittyivät kevätkuukausina sekä aurinkolämmön suhteen myös elo-syyskuussa, keskikesällä tavoitteista jäätiin viileän ja pilvisen sään vuoksi.

Ylituotantokuukausina energiaa on käytetty myös muun muassa talon autohallin ajokaistan lämmitykseen. Loput on syötetty Kuopion Energian yleiseen sähköverkkoon. Kuopion kohde on rakennettu Kuopion asuntomessujen erikoiskohteeksi. Hankkeessa on ollut mukana myös Teknologian tutkimuskeskus VTT. Vuonna 2010 Kuopion keskustaan valmistuneessa kerrostalossa on 50 asuntoa.

Lue lisää YLEn sivuilta.

*********

12.12.2012

Lumituulen osakeanti 1.11. -24.12.2012

Lumituuli järjestää 1.11.-24.12.2012 osakeannin, jossa tarjolla on enintään 1000 B-osaketta 260 euron hintaan kappaleelta. Osakkeilla saa ostaa edullista osakassähköä heti osakeannin päätyttyä. Osakeannissa kerätyt varat käytetään tuulivoimainvestointeihin.

Lue lisää Lumituuli Oy:n sivuilta.


*********

13.11.2012

Iissä pystytetään parhaillaan Suomen korkeimpia tuulivoimaloita

Iissä sijaitsevaan Olhavan tuulipuistoon nousee tämän vuoden aikana yhteensä kahdeksan Tuuliwatti Oy:n 140-metristä tuulivoimalaa. Lisäksi kunnan alueelle on suunnitteilla useita uusia tuulivoimaloita. Tuulisähköä tuotetaan tulevaisuudessa moninkertaisesti kunnan alueen kulutukseen nähden.

Iissä on Olhavan lisäksi jo entuudestaan Vatungin kahdeksan voimalan tuulipuisto ja suunnitteilla on lisäksi 19 voimalaa Myllykankaalle ja kahdeksan Taalerintehtaalle. Kunnanvaltuusto on myös vastikään hyväksynyt osayleiskaavan, joka mahdollistaa kolmen uuden voimalan rakentamisen Olhavaan.

”Iin kunta haluaa olla tuulivoimarakentamisen edelläkävijä”, kertoo Iin kunnanjohtaja Markku Kehus. ”Tuulipuisto tuo Iihin työtä niin rakentamis- kuin ylläpitovaiheessakin. Hanke merkitsee myös merkittäviä kiinteistöverotuloja meille vuosiksi eteenpäin.”

Lue lisää HINKU-uutiskirjeen artikkelista.

*********

18.10.2012

Nyt saatavilla 100 % biokaasulla tehtyä sähköä

Ensimmäistä kertaa koskaan Suomessa, voit ostaa kotiisi tai yrityksellesi 100% biokaasusähköä! Forssan Energia lanseerasi lokakuussa uuden sähkötuotteen, jolle on myönnetty myös Ekoenergia-ympäristömerkki. Sähkö on peräisin Envor Biotechin biokaasulaitokselta. Sähkön raaka-aineena ovat biojätteet.

Lisätietoja tuotteesta ja biokaasusähkön valmistamisesta löytyy Ekoenergian sivuilta.

Biokaasusähköä voi tilata täältä .

*********

9.10.2012

Tanskan living lab -saari haluaa elää ja kasvaa vihreällä teknologialla

Keskellä Itämerta, Kööpenhaminasta 150 kilometriä itään sijaitsevalla Bornholmin saarella on eletty vahvaa muutoskautta 2000-luvun alusta. Tanskaan kuuluva saari vetää jatkuvasti vierailijoita ja kiinnostuneita tutustumaan siellä viriävään kestävän teknologian liiketoimintaan; älykkäisiin sähköverkkoihin, jätteiden poltolla tuotettavaan kaukolämpöön, ympäristöystävälliseksi saneerattavaan konferenssihotelliin sekä alueen hallinnon ja liike-elämän yhdessä luotsaamaan visioon erityisestä vihreästä saaresta. Perinteisesti kalastajien ja maanviljejöiden idylliseksi yhteisöksi tunnettu saari kulkee Euroopan road-showta ja mainostaa itseään nimellä Bright Green Island. Globalisaation vaikutukset tuntuivat 1990-luvulta lähtien myös Itämerellä sijaitsevan suojaisen saaren talous- ja elinkeinoelämässä. Oli aika löytää uusia vetovoimatekijöitä asukkaiden ja sijoittajien houkuttelemiseksi.

Lue lisää Vihreä rakentaminen-blogista.

*********

 

26.9.2012

Miten Suomessa saataisiin aurinkosähköä markkinoille?

Sitra järjesti torstaina 13.9.2012 Aurinkosähköä markkinoille -seminaarin. Seminaarissa kuultiin monipuolisia keskusteluja mm. siitä miten pientuotanto voisi olla ihmisille nykyistä helpompaa ja kannustavampaa. Seminaarin esitykset löytyvät täältä. Samalta sivulta voi ladata Sitran laatiman keskustelupaperin: Aurinkosähkön ja muun uusiutuvan sähkön pientuotannon edistäminen Suomessa.

*********

27.8.2012

Harakan luontokeskus Helsingissä esittelee kiinteistökohtaisia uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuja

Harakan saarella tänä kesänä avatulta Energialuontopolulta löytyvät pientuulivoimala sekä aurinkolämpökeräin, aurinkopaneeli, aurinkopuhallin ja ilmalämpöpumppu. Tuulimittari näyttää tuulen voimakkuuden ja suunnan. Eväät voi lämmittää upealla aurinkogrillillä. Kuntosalikäynnin voi korvata lataamalla kännykän akkua käsikäyttöisellä veivivoimalla. Energialuontopolun lisäksi saarella on uusiutuvan energian näyttely. Energialuontopolku ja näyttely ovat auki yleisölle syyskuun 2012 loppuun klo 10-17 (la suljettu) ja jälleen keväällä 2013.

Energialuontopolun kartta

Ympäristökasvatus-lehden juttu Harakassa aloitettiin tuulen, auringon ja maalämmön aikakausi

Hiilineutraali Harakka -sivusto

*********

9.7.2012

Suomen ensimmäinen nollaenergiapientalo valmistui Tampereelle

Tämän kesän Asuntomessuille Tampereen Vuorekseen rakennettu omakotitalo Lantti todistaa, että nollaenergiarakentaminen on teknisesti mahdollista Suomessa jo nyt. Aalto-yliopiston työryhmän suunnittelema Lantti-talo tuottaa tarvitsemansa sähkön aurinkosähköpaneeleilla, ja se lämpiää aurinkolämpökeräimillä ja kaukolämmöllä. Talon kokonais-energiankulutusta kuvaava E-luku on -1, eli se tuottaa vuositasolla vähän enemmän energiaa kuin kuluttaa. Asiantuntijat uskovat, että Lantti-talo käynnistää nollaenergiarakentamisen Suomessa. Tulevaisuudessa pientalotkin voivat olla energiantuottajia tai jopa mikrovoimaloita, jotka tuottavat energiaa paikallisilla uusiutuvilla energianlähteillä.

Lue lisää

*********

19.6.2012

Tampereen kaupunki on julkaissut oppaan pientuulivoimasta

Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön -julkaisu sisältää ohjeita muun muassa pientuulituulivoimalan suunnitteluun, sijoittamiseen, lupaprosessiin, rakentamiseen ja käyttöön. Opas on toteutettu osana Tampereella tuulee -hanketta.

Lue lisää

Jokamiehen opas pientuulivoiman käyttöön

*********

4.6.2012

Vaihda virtaa -sivusto osallistui Tampereen Ympäristötorille

Vaihda virtaa -infopisteellä saattoi tehdä tarjouspyynnön vihreästä sähköstä sähköyhtiöille, saada tietoa uusiutuvasta energiasta ja osallistua leikkimieliseen äänestykseen. Äänestyksessä kysyttiin, että millä tavalla äänestäjä toivoisi vihreää sähköä tuotettavan lisää. Vastausvaihtoehtoina olivat puu, tuuli ja vesi. Äänestystulos on selvinnyt: tuuli sai 91 ääntä, vesi 19 ja puu 11 ääntä. Kiitos kaikille osallistujille!

Lisätietoja Ympäristötorista.

*********

 

11.4.2012

Videokisa SocketStories

SocketStories-kisa on kansainvälinen videokilpailu, jonka teemana on vihreä energia. Tehtävänä on luoda 60 sekunnin video, joka alkaa tai päättyy pistorasiaan. Kilpailutyöt on palautettava 13.5.2012 mennessä. Videokisan järjestää Ekoenergia yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa.

Katso lisää www.SocketStories.org

*********

23.4.2012

Energiaomavarainen asunto: asuntokohtainen aurinko- ja tuulienergia tuottaa tarvittavan sähkön

VTT on rakentanut Ouluun energiaomavaraisen koeasunnon, jolla se tutkii ja kehittää kiinteistökohtaista energiantuotantoa. Sähköverkkoon kytketty tutkimusympäristö tuottaa asumiseen ja autoiluun tarvittavan energian omalla aurinko- ja tuulivoimalla. Samalla selvitetään, jääkö kiinteistön haltijalle sähköä myös myytäväksi sähköverkkoon.

Koeasunto sijaitsee tutkimuskeskuksen toimitilojen yhteydessä Linnanmaalla Oulussa. Katolle on asennettu 5,5 kilowatin tuulivoimala ja noin 20 neliömetrin laajuinen, 4 kilowattia tuottava aurinkokennosto, jotka tuottavat asumiseen ja sähköauton käyttöön tarvittavan sähköenergian. Koeasuntoa käytetään vierailevien tutkijoiden asuntona.

Lue lisää Tekniikka & talous -lehden nettiartikkelista

*********

27.3.2012

HINKUmappi kerää ja jakaa tietoa kustannuksia ja päästöjä vähentävistä ilmastoteoista

Suomen ympäristökeskus on avannut ilmastotekoja esittelevän HINKUmappi-verkkopalvelun. HINKUmappi tarjoaa kansalaisille, yrityksille, yhteisöille ja asiantuntijoille kanavan jakaa ja saada tietoa muun muassa rakennusten energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian ratkaisuista. Palvelussa on jo nyt 142 toteutettua toimenpidettä. Moni hanke on paitsi vähentänyt energiankulutusta, myös poikinut toteuttajalleen tuntuvia rahallisia säästöjä.

"HINKUmappi tarjoaa tietoa käytännön ratkaisuista, käyttäjien kokemuksista, kannattavuudesta, kustannuksista ja ilmastovaikutuksista. Palvelu vastaa kasvaneeseen kysyntään saada konkreettista tietoa energiatehokkuuteen tai hajautettuun energiantuotantoon liittyvistä toimenpiteistä. Järjestelmän tarkoituksena on tulevaisuudessa toimia myös edelläkävijäkuntien kokonaispäästömuutosten seurannan työkaluna", professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Lue lisää

HINKUmappi

*********

6.2.2012

Vihreä sähkö ei aja enää perikatoon - halvin vihreä jo edullisempaa kuin keskihintainen sekasähkö

Muistatko, kun sähköyhtiöt alkoivat myydä vihreää sähköä? Se oli tuuli- tai vesivoimalla tuotettua energiaa ja maksoi aluksi huomattavasti enemmän kuin tavallinen sähkö. Ne ajat ovat nyt historiaa.

Energiamarkkinaviraston hintavertailun perusteella vihreä sähkö maksaa tällä hetkellä lähes saman verran kuin fossiilisilla polttoaineilla tai ydinvoimalla tuotettu energia.

Käytännössä esimerkiksi kerrostaloasukas, joka käyttää sähköä vuodessa  2000–4 000 kilowattituntia, maksaa vihreästä sähköstä 5–10 euroa enemmän vuodessa kuin jos hän ostaisi sähkönsä sen tuotantotavasta välittämättä.

Lue lisää Tamperelainen-lehden artikkelista

Kiekkolegenda Helminen hurahti aurinkoenergiaan
Kiekkosankari Raimo ”Raipe” Helminen on asiasta varma: aurinkoenergian vallankumous on täällä ja vain taivas on menestyksen kattona. Helminen ei ole innostuksensa kanssa yksin. Myös Aalto-yliopiston professori Peter Lund uskoo aurinkoon ja toivoo tulevan hallitusohjelman edistävän aurinkoenergiaa.
Helminen on osakkaana alan yrityksessä, joka aikoo tuplata liikevaihtonsa ensi vuonna.
- Se on ilmaista ja puhdasta energiaa, hehkuttaa Helminen.
Myös Peter Lund uskoo, että aurinkoenergia on jo muutaman vuoden kuluttua ydinsähköä halvempaa. Tällä hetkellä pientalon aurinkojärjestelmä maksaa 5 000 - 10 000 euroa , mutta tulevaisuudessa uudet innovaatiot tuovat hinnat alemmaksi.
- Aurinkopaneleista tulee massatuote, jota voi sitten rautakaupasta ostaa vaikka metritavarana. Sitä kautta syntyy energiavallankumous, vakuuttaa Lund
.
Suomessa hyödyntäminen ja tuki vähäistä
Saksassa aurinkoenergiaa hyödynnetään tuhat kertaa enemmän kuin Suomessa ja sitä tuetaan monin tavoin. Kuluttajat voivat esimerkiksi myydä aurinkopaneelien tuottaman ylijäämäsähkön niin sanotun syöttötariffin mukaisella korvauksella sähköyhtiöille.
Suomessa aurinkoenergian kohdalla tukea saa vain yhdistelmälämmitysjärjestelmien laite- ja materiaalikustannuksista. Tuki on 20 prosenttia alempi kuin muissa EU-maissa.
- Suomi taitaa olla Slovenian kanssa ainoita maita, joilla ei ole syöttötariffia. Poliitikkojen vastuu on suurempi, kuin he aavistavatkaan. On arvioitu, että puhtaasta energiasta ja erityisesti auringosta syntyvät ne uudet Nokiat, uskoo Lund.
Isommat markkinat alentavat hintoja
Vaikka auringosta ei oteta Suomessa kaikkea hyötyä irti, useita mielenkiintoisia kokeiluita on käynnissä. Muun muassa Espoon kaupungin varikolla on käytössä aurinkovoimala, jolla katetaan 15 sähköauton kulutus.
Sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtiö ABB:n katolla taas on Pohjoismaiden suurin sähköverkkoon kytketty aurinkovoimala, jonka sähkö pyörittää tehtaan trukkeja. Yrityksen markkinointijohtaja Jyrki Leppänen tuo terveisiä alan messuilta Saksasta.
- Markkinat kehittyvät juuri niin kuin on suunniteltu jo 1990-luvulla. Syöttötariffeilla pyritään kasvattamaan maailmanmarkkinat riittävän isoiksi ja volyymit taas saavat aikaan hintojen alennuksen, toteaa Leppänen.
Lähde: YLE Uutiset (http://yle.fi/uutiset/tiede_ja_tekniikka/2011/06/kiekkolegenda_helminen_hurahti_aurinkoenergiaan_2663072.html

*********

16.12.2011

Vaihdavirtaa.net -sivut sijaitsevat nyt vihreää sähköä käyttävällä palvelimella. Webhotellin nimi on Vihreät Sivut, joka on kotimainen hiilidioksidineutraali webhotellipalvelu. Sen palvelimet ja toimitilat käyttävät Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa ekoenergiaa.

Vihreät Sivut

*********

17.11.2011

Tuulivoimarakentamiselle soveltuvia alueita löytyy runsaasti eri puolilta Suomea

Suomesta löytyy tällä hetkellä 289 tuulivoimatuotannolle soveltuvaa aluetta. Näille alueille rakennettavien tuulivoimaloiden tuotantokapasiteetti voisi olla yhteensä jopa 12 600 megawattia. Tämä selviää ympäristöministeriön koostamasta maakuntien liittojen tuulivoimaselvitysten yhteenvedosta.

"Tämä osoittaa, että Suomeen voidaan rakentaa runsaasti tuulivoimaa, jos alueella on siihen halukkuutta. Tuotannon kannattavuus ja tekniset toteutusmahdollisuudet vaihtelevat alueittain, joten on tärkeää muistaa, että nämä tulokset ovat vasta lähtökohta tuulivoimarakentamisen suunnittelulle", sanoo asuntoministeri Krista Kiuru.

Lue lisää

*********

25.10.2011

 

Ympäristökeskus sai Suomen energiatehokkaimman toimitalon

Helsingin kaupungin ympäristökeskus on muuttanut uusiin toimitiloihin Viikkiin osoitteeseen Viikinkaari 2a. Samaan rakennukseen on siirtynyt myös osa Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitosta. Viikin uusi ympäristötalo on Suomen vähiten energiaa kuluttava toimitalo. Se on rakennettu matalaenergiavaatimusten mukaan, ja sen energiakulutus on reilusti alle puolet normaalista. Rakennuksessa hyödynnetään uusiutuvia energiamuotoja ja huomioidaan ekologisuus kokonaisvaltaisesti niin taloteknisissä ratkaisuissa kuin materiaalivalinnoissakin.

Lue lisää

 

*********

3.10.2011

Tuulivoima energiavallankumouksen eturintamassa - tuulivoiman kasvu laskee suomalaisten sähkölaskua

Globaalit energia- ja ilmastohaasteet eivät ratkea ilman energiavallankumousta. Uusiutuva energia ja energiatehokkuuden parantaminen muodostavat jopa 75 prosenttia ilmastoratkaisuista. Kustannustehokkaasti tuotettavalla puhtaalla tuulivoimalla on merkittävä rooli energiavallankumouksessa. Suomen Tuulivoimayhdistyksen selvityksen mukaan tuulivoiman rakentaminen on vihdoin alkamassa toden teolla ja alan tiekartta tuleville vuosikymmenille osoittaa tuulivoiman kasvavan merkittäväksi energiantuotantomuodoksi Suomessakin. Sähkön käyttäjille tämä merkitsee entistä puhtaampaa sähköä edullisemmalla hinnalla.

”Tilanne on kestämätön, kun 80 prosenttia hyvinvoinnista ja energiasta menee 15 prosentille maailman väestöstä – ja samanaikaisesti puolet maapallon ihmisistä elää kurjuudessa ja tienaa 2 dollaria päivässä. Meillä on väistämättä edessämme energiavallankumous, jossa uusiutuvilla energioilla ja energiatehokkuuden parantamisella on päärooli”, linjaa professori Peter Lund Aalto-yliopistosta.

Lue lisää

*********

14.6.2011

Kiekkolegenda Helminen hurahti aurinkoenergiaan

Kiekkosankari Raimo ”Raipe” Helminen on asiasta varma: aurinkoenergian vallankumous on täällä ja vain taivas on menestyksen kattona. Helminen ei ole innostuksensa kanssa yksin. Myös Aalto-yliopiston professori Peter Lund uskoo aurinkoon ja toivoo tulevan hallitusohjelman edistävän aurinkoenergiaa.

Helminen on osakkaana alan yrityksessä, joka aikoo tuplata liikevaihtonsa ensi vuonna.

- Se on ilmaista ja puhdasta energiaa, hehkuttaa Helminen.

Myös Peter Lund uskoo, että aurinkoenergia on jo muutaman vuoden kuluttua ydinsähköä halvempaa. Tällä hetkellä pientalon aurinkojärjestelmä maksaa 5 000 - 10 000 euroa, mutta tulevaisuudessa uudet innovaatiot tuovat hinnat alemmaksi.

- Aurinkopaneleista tulee massatuote, jota voi sitten rautakaupasta ostaa vaikka metritavarana. Sitä kautta syntyy energiavallankumous, vakuuttaa Lund.

Lue lisää

*********

13.4.2011

Tutkimuksen mukaan Suomen energian tarve voitaisiin turvata uusiutuvilla energianlähteillä

Uusiutuvilla energianlähteillä voitaisiin turvata koko Suomen energian tarve. Mahdollisuus omavaraisuuteen on etenkin maaseutualueilla, jossa suurin osa uusiutuvista energianlähteistä syntyy, osoittaa Levón-instituutissa ja Vaasan energiainstituutissa tehty tutkimus.

Tutkimuksessa on käsitelty bioenergiaa. Muita uusiutuvan energianlähteitä ovat myös muun muassa tuuli- ja aurinkovoima. Pelkästään bioenergian määrä ylittää energian tarpeen suuria asutuskeskuksia ja energiaintensiivistä teollisuutta lukuun ottamatta. Jos mukaan lasketaan tuuli- ja aurinkovoima sekä maaperään ja veteen sitoutuneet energiat, on energiaa yli tarpeen.

– Me ennustamme rakenteellista muutosta energiasektorilla. 20–30 vuoden aikajänteellä syntyy uusi hajautettu struktuuri, joka perustuu kokonaan uusiutuviin energioihin, omalta alueelta peräisin oleviin resursseihin ja täydelliseen energiaomavaraisuuteen, kertovat kehittämispäällikkö Pekka Peura ja projektipäällikkö Timo Hyttinen.

– Euroopan unionin asettama tavoite, että vuoteen 2020 mennessä kolmasosa energiasta tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä, olisi helppo saavuttaa lyhyessä ajassa.

Lue lisää